Preisliste Natura

Zeitraum Preis pro Woche
Saison A
4.7. – 29.8.2019.
2350 €
Saison B
27.6. – 4.7.2019.
29.8. – 5.9.2019.
2150 €
Saison B
1.1. – 27.6.2019.
5.9. – 31.12.2019.
1650 €