Preisliste Maria

Zeitraum Preis pro Woche
Saison A
6.7. – 31.8.2019.
2600 €
Saison B
29.6. – 6.7.2019.
31.8. – 7.9.2019.
2350 €
Saison B
1.1. – 29.6.2019.
7.9. – 31.12.2019.
1800 €