Preisliste Maria

Zeitraum Preis pro Woche
Saison A
7.7. – 1.9.2018.
2600 €
Saison B
30.6 – 7.7.2018.
1.9. – 8.9.2018.
2350 €
Saison B
1.1. – 30.6.2018.
8.9. – 31.12.2018.
1800 €